STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54471 000.00.19.H29-210408-0009 210000251/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Bộ thông niệu đạo

Còn hiệu lực

54472 000.00.19.H29-210408-0004 210000252/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Bộ tháo vòng tránh thai

Còn hiệu lực

54473 000.00.19.H29-210324-0005 210000253/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Dụng cụ dùng trong hấp sấy tiệt trùng

Còn hiệu lực

54474 000.00.19.H29-210320-0002 210000254/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHƯƠNG NINH Nước rửa phim X-quang

Còn hiệu lực

54475 000.00.19.H29-210309-0006 210000052/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM SẢN PHẨM Y TẾ QUỐC KHOA

Còn hiệu lực