STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54471 17008644/HSCBA-HN 170002289/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống xe đẩy

Còn hiệu lực

54472 17008830/HSCBA-HN 170002290/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dây cao su dùng cho điện cực trung tính

Còn hiệu lực

54473 17008832/HSCBA-HN 170002291/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ chọc ối

Còn hiệu lực

54474 17008672/HSCBA-HN 170002292/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống nong mạch máu

Còn hiệu lực

54475 17008673/HSCBA-HN 170002293/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống garo đo huyết áp

Còn hiệu lực