STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54611 000.00.19.H26-200703-0010 200001188/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ TƯỜNG VY VIÊN ĐẶT LỢI KHUẨN TƯỜNG VY

Còn hiệu lực

54612 000.00.19.H26-200709-0010 200001190/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH FUJIN VIỆT NAM XỊT XOANG TÂM PHÚC

Còn hiệu lực

54613 000.00.19.H26-200709-0020 200000212/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN 216

Còn hiệu lực

54614 000.00.19.H26-200709-0015 200001191/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SOLPHARMA DUNG DỊCH XỊT MŨI XOANG FLU – C

Còn hiệu lực

54615 000.00.16.H02-200707-0001 200000009/PCBA-BG

CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LINH HẢI - (TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN) - CHI NHÁNH BẮC GIANG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực