STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54611 18010272/HSCBA-HN 180000574/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ) Giũa xương

Còn hiệu lực

54612 18010273/HSCBA-HN 180000575/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ) Nâng bẩy tổ chức

Còn hiệu lực

54613 18010274/HSCBA-HN 180000576/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ) Dụng cụ nong phẫu thuật

Còn hiệu lực

54614 18011583/HSCBMB-HN 180000086/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NGUYỄN GIA

Còn hiệu lực

54615 18010283/HSCBA-HN 180000577/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC THỦY NHI Đệm chống loét

Còn hiệu lực