STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55116 18011507/HSCBMB-HN 180000015/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TUYẾT NGA

Còn hiệu lực

55117 18009840/HSCBA-HN 180000178/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

55118 18011511/HSCBMB-HN 180000017/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN THƯƠNG DOANH

Còn hiệu lực

55119 18009841/HSCBA-HN 180000179/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

55120 18009828/HSCBA-HN 180000180/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HDN Bàn mổ thủy lực đa năng

Còn hiệu lực