STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55241 18012115/HSCBA-HN 180002280/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Tủ trữ máu

Còn hiệu lực

55242 18012082/HSCBA-HN 180002281/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ Giường y tế

Còn hiệu lực

55243 18012110/HSCBA-HN 180002282/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QCL Giường bệnh nhân đa năng điều khiển điện

Còn hiệu lực

55244 18012109/HSCBA-HN 180002284/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Tủ bảo quản sinh học

Còn hiệu lực

55245 18012102/HSCBA-HN 180002283/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ NAM HÀ NỘI Mắt kính cận, viễn, loạn

Còn hiệu lực