STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55266 18000467/HSCBA-ĐN 180000052/PCBA-ĐN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YAHON Bông và các sản phẩm từ bông

Còn hiệu lực

55267 18000466/HSCBA-ĐN 180000051/PCBA-ĐN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YAHON Gạc và các sản phẩm từ gạc

Còn hiệu lực

55268 18000118/HSCBA-BN 180000060/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THÀNH ĐẠT TỦ ĐẦU GIƯỜNG BỆNH NHÂN

Còn hiệu lực

55269 18000119/HSCBA-BN 180000061/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THÀNH ĐẠT GIƯỜNG BỆNH NHÂN

Còn hiệu lực

55270 18011879/HSCBA-HN 180002198/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực