STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55266 000.00.19.H29-200527-0009 200000948/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Hóa chất dùng cho máy nhuộm vi sinh

Còn hiệu lực

55267 000.00.17.H39-200508-0002 200000037/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMTEX PHARMA Khăn ướt sát khuẩn y tế

Còn hiệu lực

55268 000.00.17.H39-200526-0002 200000038/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH THỊNH GIA HUY L.A KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

55269 000.00.17.H39-200529-0001 200000024/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH MEDICARE LIFE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

55270 000.00.17.H39-200526-0001 200000025/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM KIỂM TRA SỨC KHỎE CHÌA KHÓA VÀNG - CHI NHÁNH LONG HẬU Lọ đựng mẫu y tế

Còn hiệu lực