STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55291 18012039/HSCBA-HN 180002215/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC AN ĐÔ Vật tư và hóa chất dùng cho Giải phẫu bệnh

Còn hiệu lực

55292 18011972/HSCBA-HN 180002216/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ) Gương phẫu thuật đội đầu

Còn hiệu lực

55293 18012017/HSCBA-HN 180002217/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KIM NGÂN Tủ an toàn sinh học cấp II

Còn hiệu lực

55294 18012013/HSCBA-HN 180002218/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH T3 VIỆT NAM Đai kéo giãn điều trị đau cổ

Còn hiệu lực

55295 18012015/HSCBA-HN 180002219/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH T3 VIỆT NAM Nẹp hơi hỗ trợ cổ tay

Còn hiệu lực