STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55326 19014339/HSCBA-HN 190001725/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Họ kính mắt bảo vệ (SafeView)

Còn hiệu lực

55327 19014384/HSCBA-HN 190001727/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG LONG Bàn đẻ/ bàn khám sản phụ khoa SG- 500 series

Còn hiệu lực

55328 19014295/HSCBA-HN 190001728/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dung dịch xịt tai Nebusal ear spray

Còn hiệu lực

55329 19014313/HSCBA-HN 190001729/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Viên đặt BICOLAX SUPP 10 mg

Còn hiệu lực

55330 19014368/HSCBA-HN 190001730/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Máy ly tâm

Còn hiệu lực