STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55466 000.00.19.H26-200527-0003 200000981/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ANDI PHÁP Xịt Khoáng Biển Nano Plasma Andi+

Còn hiệu lực

55467 000.00.19.H26-200527-0005 200000982/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ANDI PHÁP Mouthwash ANDI CORONA

Còn hiệu lực

55468 000.00.04.G18-200515-0002 20000148CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & PHÁT TRIỂN AN BÌNH Khẩu trang y tế 4 lớp Gold Health (Gold Health 4-layer medical mask)

Còn hiệu lực

55469 000.00.04.G18-200427-0001 20000147CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VI NA Khẩu trang Y tế DR OH (MEDICAL MASK DR OH)

Còn hiệu lực

55470 000.00.04.G18-200515-0006 20000146CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THẢO DƯỢC EUE AUSTRALIA - CHI NHÁNH HÀ NỘI Khẩu trang y tế ( Medical Face Mask )

Còn hiệu lực