STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55471 000.00.17.H54-200520-0002 200000011/PCBSX-TB

CÔNG TY TNHH DỆT MAY XUẤT KHẨU THÀNH CÔNG Khẩu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực

55472 000.00.19.H26-200521-0005 200000930/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HABIMEC VIỆT NAM Khẩu trang y tế HABIMEC

Còn hiệu lực

55473 000.00.19.H26-200525-0016 200000119/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT HÀN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

55474 20009553/HSCBMB-HCM 200000137/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ TNC

Còn hiệu lực

55475 20009473/HSCBMB-HCM 200000135/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẾ GIỚI THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚC

Còn hiệu lực