STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55836 000.00.19.H26-210412-0005 210000459/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Xe lăn

Còn hiệu lực

55837 000.00.16.H23-210414-0001 210000015/PCBA-HD

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG XỊT MŨI HỌNG HQ-NANOPOLIS

Còn hiệu lực

55838 000.00.19.H29-210407-0006 210000255/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ INDOCHINE VINA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

55839 000.00.19.H29-210406-0011 210000256/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Băng rốn em bé Safe Baby - TD

Còn hiệu lực

55840 000.00.19.H29-210325-0001 210000257/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Đệm chân không cố định vùng thân

Còn hiệu lực