STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55976 000.00.19.H26-210726-0025 210000327/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG MERAKI

Còn hiệu lực

55977 000.00.19.H26-210803-0007 210001142/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DECOTRA BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Còn hiệu lực

55978 000.00.19.H26-210803-0001 210000328/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THỦ ĐÔ

Còn hiệu lực

55979 000.00.19.H26-210729-0011 210001143/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EROPHAR FRANCE Xịt họng, mũi, tai thảo dược Xuyên Tâm Liên Erophar

Còn hiệu lực

55980 000.00.19.H26-210803-0015 210001144/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ILIBEAUTY COSMETICS XỊT HỌNG

Còn hiệu lực