STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55991 000.00.19.H26-210719-0004 210000324/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLD STAR VIỆT NAM

Còn hiệu lực

55992 000.00.19.H26-210720-0007 210001137/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ GIA HƯNG Nước Súc Miệng GHCARE

Còn hiệu lực

55993 000.00.19.H26-210728-0008 210001138/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN UK VIỆT NAM XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

55994 000.00.19.H26-210728-0005 210000063/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BKAV Thiết bị hỗ trợ thở oxy lưu lượng cao

Còn hiệu lực

55995 000.00.19.H26-210715-0011 210000325/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀNG VŨ

Còn hiệu lực