STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55996 000.00.19.H26-210726-0022 210001139/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT ĐỨC THIỆN Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

55997 000.00.19.H26-210729-0003 210001140/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HỘ LAO ĐỘNG PHÚ QUÝ Bộ trang phục phòng, chống dịch bảo hộ Phú Quý

Còn hiệu lực

55998 000.00.19.H26-210728-0007 210000326/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN PHÚ HƯNG

Còn hiệu lực

55999 000.00.19.H26-210728-0016 210001141/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NAM LONG Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

56000 000.00.18.H24-210206-0001 210000001/PCBA-HP

CÔNG TY TNHH ESTELLE VIỆT NAM TRÒNG KÍNH BẰNG NHỰA (CẬN, VIỄN, LOẠN)

Còn hiệu lực