STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56001 000.00.22.H44-210727-0001 210000001/PCBA-PT

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y HỌC VIỆT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56002 000.00.18.H20-210719-0001 210000002/PCBMB-ĐT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHƯƠNG

Còn hiệu lực

56003 000.00.19.H26-210505-0002 210001126/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG Xe lăn khung nhôm; Xe lăn khung sắt

Còn hiệu lực

56004 000.00.19.H26-210727-0018 210001127/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN D&T NGỌC LINH NƯỚC XÚC MIỆNG VIEDENTAL-INDUS VALEY

Còn hiệu lực

56005 000.00.19.H26-210726-0033 210001128/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN Tủ ấm

Còn hiệu lực