STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56006 000.00.19.H26-210728-0004 210001129/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

56007 000.00.19.H26-210727-0029 210000313/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH HẢI NINH

Còn hiệu lực

56008 000.00.19.H26-210727-0034 210000314/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ ĐẠI HỮU 29

Còn hiệu lực

56009 000.00.19.H26-210727-0032 210000315/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HACOM VIỆT NAM

Còn hiệu lực

56010 000.00.19.H26-210727-0030 210000316/PCBMB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CLEAN ROSES VIỆT NAM

Còn hiệu lực