STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56011 000.00.19.H26-210727-0027 210001130/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIHELM Thiết bị bảo vệ đường hô hấp cho người

Còn hiệu lực

56012 000.00.19.H26-210723-0006 210001131/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ SHB HÀ NỘI Bộ áo choàng phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

56013 000.00.19.H26-210723-0004 210001132/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Hệ thống tập vận động phục hồi đa năng toàn thân

Còn hiệu lực

56014 000.00.19.H26-210722-0003 210001133/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Hộp phản ứng

Còn hiệu lực

56015 000.00.19.H26-210721-0005 210001134/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Đèn mổ

Còn hiệu lực