STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56046 000.00.12.H19-210818-0001 210000045/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Khẩu trang y tế (N95)

Còn hiệu lực

56047 000.00.16.H05-210816-0001 210000061/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DUY QUÂN BN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56048 000.00.04.G18-210812-0004 210169GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

56049 000.00.04.G18-210806-0003 210168GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

56050 000.00.16.H23-200710-0001 210000054/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH NAMLEE INTERNATIONAL Áo choàng phẫu thuật (Áo phẫu thuật)

Còn hiệu lực