STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56851 17007983/HSCBA-HN 170001382/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ Ghế khám tai mũi họng

Còn hiệu lực

56852 17007991/HSCBA-HN 170001383/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Que thấm hút dịch

Còn hiệu lực

56853 17007958/HSCBA-HN 170001384/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy sắc thuốc

Còn hiệu lực

56854 17007978/HSCBA-HN 170001385/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI BẢO KHAY BÀN QUA GIƯỜNG CHO BỆNH NHÂN

Còn hiệu lực

56855 17011199/HSCBMB-HN 170000992/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VŨ ANH

Còn hiệu lực