STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
57281 17006695/HSCBA-HCM 170001008/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Ampu bóng bóp giúp thở

Còn hiệu lực

57282 17006697/HSCBA-HCM 170001009/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Túi trữ khí oxy

Còn hiệu lực

57283 170005521/HSCBA-HCM 170001014/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dụng cụ cầm máu đường quay

Còn hiệu lực

57284 17008592/HSCBMB-HCM 170000393/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THIỆN CHÍ

Còn hiệu lực

57285 17008559/HSCBMB-HCM 170000392/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT MINH KHANG

Còn hiệu lực