STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59761 18009790/HSCBA-HN 180000152/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hóa chất xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

59762 18009789/HSCBA-HN 180000153/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hệ thống máy xét nghiệm huyết học tự động Mythic 22AL

Còn hiệu lực

59763 18009788/HSCBA-HN 180000154/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hệ thống máy xét nghiệm huyết học tự động Mythic22

Còn hiệu lực

59764 17009667/HSCBA-HN 180000155/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hóa chất rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

59765 17009525/HSCBA-HN 180000156/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hệ thống máy xét nghiệm huyết học tự động Mythic18

Còn hiệu lực