STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59776 19012733/HSCBA-HCM 190000969/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Gel chăm sóc răng miệng

Còn hiệu lực

59777 19012599/HSCBA-HCM 190000970/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Túi ép tiệt trùng đựng dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

59778 19012705/HSCBA-HCM 190000971/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG Giường bệnh viện 1 tay quay

Còn hiệu lực

59779 19013843/HSCBA-HN 190001244/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

59780 19013844/HSCBA-HN 190001245/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Hóa chất dùng cho máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực