STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59786 18009146/HSCBA-HCM 180000241/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NOVA XANH HỌ KẸP MẠCH MÁU ĐƠN

Còn hiệu lực

59787 18009147/HSCBA-HCM 180000242/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NOVA XANH HỌ KẸP MẠCH MÁU ĐÔI

Còn hiệu lực

59788 18009103/HSCBA-HCM 180000243/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA HỌ DỤNG CỤ NONG

Còn hiệu lực

59789 18009106/HSCBA-HCM 180000245/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA HỌ KẸP MẠCH MÁU, ỐNG PHÌNH MẠCH MÁU

Còn hiệu lực

59790 18009108/HSCBA-HCM 180000246/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA HỌ KẸP MÔ/TỔ CHỨC TRONG PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực