STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59801 19012833/HSCBA-HCM 190001066/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN Kính soi góc tiền phòng

Còn hiệu lực

59802 19009350/HSCBMB-HCM 190000173/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH BELLOWS

Còn hiệu lực

59803 19009348/HSCBMB-HCM 190000172/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FUJIMAX

Còn hiệu lực

59804 19000015/HSCBA-PT 190000003/PCBA-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM Bàn ăn gắn trên giường bệnh

Còn hiệu lực

59805 19000313/HSCBMB-NB 190000002/PCBMB-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM

Còn hiệu lực