STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59881 19000055/HSCBA-NĐ 190000008/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NAM PHÁT Dung dịch xịt mũi, xoang ORTHININE - NP

Còn hiệu lực

59882 19000054/HSCBA-NĐ 190000007/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NAM PHÁT Nước súc miệng LYTERAL cool - NP

Còn hiệu lực

59883 19000053/HSCBA-NĐ 190000006/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NAM PHÁT Dung dịch vệ sinh phụ nữ ANGERLY care - NP

Còn hiệu lực

59884 19000246/HSHNPL-BYT 19000691/BYT-CCHNPL

NGUYỄN HOÀNG KHẢI

Còn hiệu lực

59885 19000385/HSHNPL-BYT 19000690/BYT-CCHNPL

TRẦN ĐỨC ANH

Còn hiệu lực