STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59931 19012191/HSCBMB-HN 190000270/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM

Còn hiệu lực

59932 19003313/HSCBSX-HCM 190000032/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ALPHACHEM Sản xuất môi trường nuôi cấy vi sinh

Còn hiệu lực

59933 19012720/HSCBA-HCM 190000972/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Dụng cụ định vị hướng implant

Còn hiệu lực

59934 19012721/HSCBA-HCM 190000973/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Dụng cụ đo chiều sâu mũi khoan nha khoa

Còn hiệu lực

59935 19012722/HSCBA-HCM 190000974/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Cây lấy dấu

Còn hiệu lực