STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59956 19000344/HSHNPL-BYT 19000654/BYT-CCHNPL

TRẦN TRỌNG TOẢN

Còn hiệu lực

59957 18000005/HSCBMB-BG 190000001/PCBMB-BG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC GIANG

Còn hiệu lực

59958 17000003/HSCBMB-BG 190000002/PCBMB-BG

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LÊ HỒ

Còn hiệu lực

59959 17000001/HSCBSX-BG 190000002/PCBSX-BG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HIỆP HƯNG BÔNG Y TẾ THẤM NƯỚC

Còn hiệu lực

59960 17000002/HSCBMB-BG 190000003/PCBMB-BG

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX - TẠI BẮC GIANG

Còn hiệu lực