STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60111 19000180/HSHNPL-BYT 19000681/BYT-CCHNPL

PHAN THỊ HỒNG MINH

Còn hiệu lực

60112 19000328/HSHNPL-BYT 19000680/BYT-CCHNPL

HÀ THỊ MỸ QUYÊN

Còn hiệu lực

60113 19000302/HSHNPL-BYT 19000679/BYT-CCHNPL

NGUYỄN LINH CHI

Còn hiệu lực

60114 19000317/HSHNPL-BYT 19000678/BYT-CCHNPL

BÙI THỊ HOA

Còn hiệu lực

60115 19000372/HSHNPL-BYT 19000677/BYT-CCHNPL

LÊ MINH HÒA

Còn hiệu lực