STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60131 19000306/HSHNPL-BYT 19000661/BYT-CCHNPL

NGUYỄN TIẾN NAM

Còn hiệu lực

60132 19000329/HSHNPL-BYT 19000660/BYT-CCHNPL

NGUYỄN XUÂN CẨM

Còn hiệu lực

60133 19000374/HSHNPL-BYT 19000659/BYT-CCHNPL

NGUYỄN PHƯƠNG HUY

Còn hiệu lực

60134 19000370/HSHNPL-BYT 19000658/BYT-CCHNPL

NGUYỄN PHƯƠNG NAM

Còn hiệu lực

60135 19000371/HSHNPL-BYT 19000657/BYT-CCHNPL

TRẦN THỊ HƯỜNG

Còn hiệu lực