STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60236 17001180/HSCBA-BD 180000003/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THẠCH BĂNG CÁ NHÂN (ĐÃ TIỆT TRÙNG)

Còn hiệu lực

60237 17001181/HSCBA-BD 180000004/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THẠCH TẠP DỀ Y TẾ (CHƯA TIỆT TRÙNG)

Còn hiệu lực

60238 17001182/HSCBA-BD 180000005/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THẠCH TẠP DỀ Y TẾ (ĐÃ TIỆT TRÙNG)

Còn hiệu lực

60239 17001183/HSCBA-BD 180000006/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THẠCH BÔNG TẨY TRANG// Tên gọi khác: BÔNG TRANG ĐIỂM

Còn hiệu lực

60240 17000815/HSCBMB-BD 180000001/PCBMB-BD

KIM HOÀNG KIM

Còn hiệu lực