STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60296 17007383/HSCBA-HN 170000803/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI Hệ thống tích hợp phòng mổ và phụ kiện

Còn hiệu lực

60297 17011085/HSCBMB-HN 170000839/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT

Còn hiệu lực

60298 17007391/HSCBA-HN 170000804/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ GIA VŨ Bộ phát hồng ngoại

Còn hiệu lực

60299 17007393/HSCBA-HN 170000805/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ GIA VŨ Bàn khám tai mũi họng

Còn hiệu lực

60300 17007402/HSCBA-HN 170000807/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG Máy đo khúc xạ kèm đo độ cong giác mạc

Còn hiệu lực