STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60381 19000271/HSHNPL-BYT 19000561/BYT-CCHNPL

BÙI THỊ MINH LÝ

Còn hiệu lực

60382 19000270/HSHNPL-BYT 19000558/BYT-CCHNPL

ĐỖ THỊ HOA

Còn hiệu lực

60383 19000269/HSHNPL-BYT 19000556/BYT-CCHNPL

PHẠM THANH TÙNG

Còn hiệu lực

60384 19000268/HSHNPL-BYT 19000554/BYT-CCHNPL

NGUYỄN ĐÌNH AN

Còn hiệu lực

60385 19000265/HSHNPL-BYT 19000551/BYT-CCHNPL

NGUYỄN CÁT TRIỀU

Còn hiệu lực