STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60441 17006660/HSCBA-HCM 170000964/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Miếng lam xét nghiệm

Còn hiệu lực

60442 17006662/HSCBA-HCM 170000965/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Túi cho ăn trọng lực 1000ml

Còn hiệu lực

60443 17006669/HSCBA-HCM 170000957/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Vòng ghi tên bệnh nhân

Còn hiệu lực

60444 17006663/HSCBA-HCM 170000966/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Ống nhỏ giọt pipette

Còn hiệu lực

60445 17006665/HSCBA-HCM 170000967/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Que gòn xét nghiệm tiệt trùng từng ống

Còn hiệu lực