STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60606 17008670/HSCBA-HCM 170002810/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA Bộ xét nghiệm IVD NK PCR – NTM kit

Còn hiệu lực

60607 17008671/HSCBA-HCM 170002811/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA Bộ xét nghiệm IVD NK PCR – HS kit

Còn hiệu lực

60608 17008675/HSCBA-HCM 170002812/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA Bộ xét nghiệm IVD NK qPCR – EBquant kit

Còn hiệu lực

60609 17008677/HSCBA-HCM 170002813/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA Bộ xét nghiệm IVD NK RTPCR – DG kit

Còn hiệu lực

60610 17008678/HSCBA-HCM 170002814/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA Bộ xét nghiệm IVD NK RTPCR – JBE kit

Còn hiệu lực