STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60621 19013552/HSCBA-HN 190000989/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VITECH Dung dịch nhuộm

Còn hiệu lực

60622 19013546/HSCBA-HN 190000990/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VITECH Chất bổ trợ nuôi cấy tế bào

Còn hiệu lực

60623 19013547/HSCBA-HN 190000991/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VITECH Dung dịch dùng trong kĩ thuật dòng chảy tế bào

Còn hiệu lực

60624 19013322/HSCBA-HN 190000992/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á iCard nước muối Neutral

Còn hiệu lực

60625 19013321/HSCBA-HN 190000993/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á Dung dịch pha loãng (lực ion thấp)

Còn hiệu lực