STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60621 17009596/HSCBA-HN 170002879/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH Ống nghiệm chân không lấy mẫu nước tiểu

Còn hiệu lực

60622 17009597/HSCBA-HN 170002880/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH Dụng cụ lấy, chứa và bảo quản mẫu nước tiểu

Còn hiệu lực

60623 17009595/HSCBA-HN 170002883/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMC VIỆT NAM Túi hậu môn nhân tạo một mảnh các loại - Henso

Còn hiệu lực

60624 17009550/HSCBA-HN 170002888/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU AN HOÀNG MINH Áo phẫu thuật dùng một lần

Còn hiệu lực

60625 17009549/HSCBA-HN 170002889/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU AN HOÀNG MINH Khăn/Bộ khăn phẫu thuật dùng một lần.

Còn hiệu lực