STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60661 18010903/HSCBA-HCM 180001896/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA HỌ MÔI TRƯỜNG TĂNG SINH-PHONG PHÚ

Còn hiệu lực

60662 18010904/HSCBA-HCM 180001897/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA HỌ MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VÀ HỖ TRỢ

Còn hiệu lực

60663 18010722/HSCBA-HCM 180001881/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tăm bông kiểm soát chất lượng sử dụng cho hệ thống BD Veritor™

Còn hiệu lực

60664 18010900/HSCBA-HCM 180001882/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Xe lăn

Còn hiệu lực

60665 18010907/HSCBA-HCM 180001883/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HUỲNH DUY Lam Kính

Còn hiệu lực