STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60676 18000454/HSCBA-ĐN 180000041/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM Tạp dề y tế

Còn hiệu lực

60677 18000453/HSCBA-ĐN 180000040/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM Khăn bao chân

Còn hiệu lực

60678 18000452/HSCBA-ĐN 180000039/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM Khăn

Còn hiệu lực

60679 18000451/HSCBA-ĐN 180000038/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM Khẩu trang y tế có màng bảo vệ mắt

Còn hiệu lực

60680 18000450/HSCBA-ĐN 180000037/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM Khăn trải đa năng

Còn hiệu lực