STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61581 000.00.04.G18-200813-0004 20000507CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MAY MẶC SẢN XUẤT QUANG THÁI KHẨU TRANG Y TẾ (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

61582 000.00.04.G18-200810-0004 20000506CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Bộ dây kim cánh ống thông/ A.V. Fistula Needle Set with Needle gauge 12G~24G

Còn hiệu lực

61583 000.00.04.G18-200817-0005 20000505CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TBYT PHÚC AN KHẨU TRANG Y TẾ/ MEDICAL MASK

Còn hiệu lực

61584 000.00.04.G18-200813-0007 20000504CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ Đèn chiếu vàng da một mặt - Overhead Phototherapy

Còn hiệu lực

61585 000.00.04.G18-200813-0008 20000503CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ Đèn chiếu vàng da hai mặt - Double Side Phototherapy

Còn hiệu lực