STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61586 000.00.12.H19-200914-0001 200000048/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV XNK XUÂN CHƯƠNG GLOVES khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

61587 000.00.10.H31-200903-0001 200000030/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH GIẤY ĐÔNG Á KHẨU TRANG Y TẾ SHELTON MEDIMASK

Còn hiệu lực

61588 000.00.16.H10-200901-0001 200000003/PCBSX-BP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT MINH MINH Găng tay y tế các loại

Còn hiệu lực

61589 000.00.16.H23-200903-0001 200000047/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VINH MẠNH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

61590 000.00.16.H23-200905-0001 200000048/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH TUẤN NỘI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực