STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61601 000.00.19.H29-200420-0005 200001717/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Kìm kẹp clip nội soi

Còn hiệu lực

61602 000.00.19.H29-200918-0006 200001718/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Dung dịch rửa dùng cho máy Phân tích Sinh Hóa

Còn hiệu lực

61603 000.00.19.H29-200918-0010 200000339/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM LAN Gạc y tế

Còn hiệu lực

61604 000.00.19.H29-200923-0006 200000340/PCBSX-HCM

CHI NHÁNH NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHÍ CƯỜNG - CÔNG TY TNHH VŨ THÁI THỊNH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

61605 000.00.16.H02-200917-0001 200000027/PCBA-BG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHÚC THỊNH khẩu trang y tế

Còn hiệu lực