STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61621 000.00.19.H29-200917-0007 200001700/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Dụng cụ cắt búi trĩ các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

61622 000.00.19.H29-200917-0008 200001701/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Đục xương dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

61623 000.00.19.H29-200917-0009 200001702/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Cán dao, lưỡi dao dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

61624 000.00.19.H29-200917-0011 200001703/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Kẹp mạch máu / kéo vi phẫu / kẹp vi phẫu dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

61625 000.00.19.H29-200917-0012 200001704/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Dụng cụ may vết thương dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực