STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61626 000.00.19.H29-200917-0013 200001705/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Kìm kẹp kim dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

61627 000.00.19.H29-200917-0014 200001706/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Cung mở rông dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, bao gồm:

Còn hiệu lực

61628 000.00.19.H29-200917-0015 200001707/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Giũa xương dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

61629 000.00.19.H29-200917-0016 200001708/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Búa dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

61630 000.00.19.H29-200917-0021 200001709/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIUSA DƯỢC PHẨM MỸ PHẨM Khẩu trang y tế 3 lớp MediUSA MASK

Còn hiệu lực