STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62461 19009155/HSCBMB-HCM 190000005/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ CÁNH CỬA VIỆT

Còn hiệu lực

62462 19011679/HSCBA-HCM 190000044/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN XUÂN TÂM Găng kiểm tra dùng trong y tế

Còn hiệu lực

62463 19011676/HSCBA-HCM 190000048/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ Dung dịch vệ sinh mũi SESAX Trẻ em

Còn hiệu lực

62464 18000003/HSCBSX-TB 190000001/PCBSX-TB

CÔNG TY TNHH INNOPHARM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH Băng dán y tế

Còn hiệu lực

62465 18000409/HSCBMB-TB 190000002/PCBMB-TB

CÔNG TY TNHH 268 THÁI HÀ

Còn hiệu lực