STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62466 18009153/HSCBMB-HCM 190000003/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH TRUNG

Còn hiệu lực

62467 18011640/HSCBA-HCM 190000031/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Găng tay y tế

Còn hiệu lực

62468 18000841/HSCBA-LA 190000001/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH LONG AN NÓN CON SÂU

Còn hiệu lực

62469 18000842/HSCBA-LA 190000002/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH LONG AN BAO CHÂN Y TẾ

Còn hiệu lực

62470 18000843/HSCBA-LA 190000003/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH LONG AN ÁO CHOÀNG PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực