STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62511 19011768/HSCBA-HCM 190000155/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY Dụng cụ đo huyết áp

Còn hiệu lực

62512 19011820/HSCBA-HCM 190000156/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VIVABEAUTY Máy nội nha và đo tủy

Còn hiệu lực

62513 19011808/HSCBA-HCM 190000157/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Bộ khí cụ - dụng cụ đeo chỉnh hình răng (mẫu khuôn răng bằng nhựa và khay đeo bằng nhựa)

Còn hiệu lực

62514 19011812/HSCBA-HCM 190000158/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Dụng cụ phẫu thuật tổng quát

Còn hiệu lực

62515 18010129/HSCBA-HCM 190000159/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NIDP BIOTECH DENTAL VIETNAM Máy quét Condor dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực