STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62516 19000483/HSCBA-ĐN 190000008/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Hộp đựng vật sắc nhọn y tế

Còn hiệu lực

62517 19000481/HSCBA-ĐN 190000007/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Bao trùm thiết bị y tế

Còn hiệu lực

62518 19000479/HSCBA-ĐN 190000006/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Bộ ống nghiệm

Còn hiệu lực

62519 19000478/HSCBA-ĐN 190000005/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Nắp bình dẫn lưu phổi thora - vac

Còn hiệu lực

62520 19000477/HSCBA-ĐN 190000004/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Cuộn ống nhựa dẻo dùng một lần

Còn hiệu lực