STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63171 000.00.04.G18-200529-0497 20000098/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

63172 000.00.04.G18-200608-0007 200021/NKTTB-BYT

CÔNG TY TNHH VIETMED HCM Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro định tính kháng nguyên liên quan đến lõi virus viêm gan B

Còn hiệu lực

63173 000.00.17.H54-200717-0001 200000012/PCBSX-TB

CÔNG TY TNHH WIDE LAND Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

63174 000.00.19.H26-200716-0016 200001242/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC TRIỆU GIA DUNG DỊCH TRIỆU GIA

Còn hiệu lực

63175 000.00.19.H26-200716-0018 200001244/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM BUTTER-C XỊT KEO ONG SA-KIA

Còn hiệu lực