STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63181 000.00.19.H29-200715-0007 200001161/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NPCARE Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

63182 000.00.19.H29-200715-0015 200001162/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG Dụng cụ khám, phẩu thuật

Còn hiệu lực

63183 000.00.19.H29-200716-0002 200001164/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH ĐẶNG NAM Khẩu trang y tế VINAFACEMASK/ VINAFACEMASK Medical face mask

Còn hiệu lực

63184 000.00.19.H29-200702-0004 200000180/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM

Còn hiệu lực

63185 000.00.19.H29-200716-0012 200001165/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN IRIS PHARMA MIẾNG DÁN HẠ SỐT SIRI

Còn hiệu lực