STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63186 000.00.19.H29-200715-0015 200001162/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG Dụng cụ khám, phẩu thuật

Còn hiệu lực

63187 000.00.19.H29-200716-0002 200001164/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH ĐẶNG NAM Khẩu trang y tế VINAFACEMASK/ VINAFACEMASK Medical face mask

Còn hiệu lực

63188 000.00.19.H29-200702-0004 200000180/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM

Còn hiệu lực

63189 000.00.19.H29-200716-0012 200001165/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN IRIS PHARMA MIẾNG DÁN HẠ SỐT SIRI

Còn hiệu lực

63190 000.00.19.H29-200717-0001 200001166/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN IRIS PHARMA MIẾNG DÁN NÓNG IRYSIAN

Còn hiệu lực