STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63191 000.00.04.G18-200707-0017 20000298CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH VINMAS POWER KHẨU TRANG Y TẾ PRO MASK/ MEDICAL MASK

Còn hiệu lực

63192 000.00.04.G18-200705-0003 20000297CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGÔI SAO TÂY ĐÔ KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

63193 000.00.04.G18-200707-0004 20000296CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MAY MẶC NUTICA KHẨU TRANG Y TẾ (MEDICAL MASK)

Còn hiệu lực

63194 000.00.04.G18-200630-0009 20000295CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MTV TM-DV-SX CÔNG NGHỆ CAO DIAMOND KHẨU TRANG DIAMOND KHÁNG KHUẨN CAO CẤP (HIGH QUALITY ANTIBACTERIAL DIAMOND MASK)

Còn hiệu lực

63195 000.00.04.G18-200606-0002 20000294CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HỘ LAO ĐỘNG VCĐ KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực