STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64286 18011555/HSCBA-HN 180001730/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Dụng cụ móc dây thần kinh

Còn hiệu lực

64287 18011556/HSCBA-HN 180001731/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Dụng cụ nạo thai

Còn hiệu lực

64288 18011557/HSCBA-HN 180001732/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Dụng cụ phẫu thuật sỏi

Còn hiệu lực

64289 18011559/HSCBA-HN 180001733/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Dụng cụ vén rễ thần kinh

Còn hiệu lực

64290 18011560/HSCBA-HN 180001734/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Gu gặm xương

Còn hiệu lực